Arveret og testamente

Jeepers this one lurid some jeez squid this.

Det er forbundet med rettidig omhu at sikre sig, at ens efterladte får det i arv man selv havde forestillet sig var rimeligt. Det kan forhindre mange familiemæssige stridigheder, hvis man selv tager beslutningen, og vælger på vegne af ens arvinger, hvordan formuen skal fordeles. I mange tilfælde er de regler der er i lovgivningen ikke overens med de ønsker man selv har for fordeligen af ens formue. Lovgivningen bygger på principper om absolut lighed blandt ens efterladte. Alle arvinger får således lige meget andel i formuen, hvilket for de fleste familier ikke er rimeligt. Fx hvis man har særbørn eller man endnu ikke er blevet officielt skilt fra sin kone, kan dem man havde tiltænkt sin arv blive snydt. Et testamente vil for de fleste være løsningen på problemet, hvor der gives mere individuelle muligheder for at fordele formuen til de efterladte. Vi rådgiver og udarbejder testamenter til alle formål. Det er vigtigt at testamentet bliver tinglyst, så det har juridisk værdi.

Kontakt os gerne idag, hvor vi helt uforpligtende kan redegøre for hvilke muligheder du har for udformning af testamente samt hvilke udfordringer arveretten giver for dine arvinger.

Kontakt os

hvis du er anklaget, sigtet eller tiltalt for noget strafbart, og vi vil smide hvad vi har i hænderne for at hjælpe dig.

Kontakt Os

Advokatfirmaet Brix & Burmeister ApS

+ 45 21 95 38 30

kontakt@brix-burm.dk

KONTAKTFORMULAR