Økonomi ved skilsmisse

Økonomi ved skilsmisse

I en skilsmisse er det vigtigt for begge parter at få sig et hurtigt overblik over den nye økonomiske virkelighed som en skilsmisse medfører. Det kan være økonomisk belastende at gå igennem en skilsmisse og derfor have store konsekvenser for de involverede.

Solidarisk hæftelse

Ved fælles regninger, institutioner, bilafdrag mv. er det klare udgangspunkt er at begge forældre er pligtige at betale in solidum (sammen – halvdelen). I hæfter således solidarisk hvis I begge har forældremyndigheden over jeres barn. Hvis I får en regning tilsendt og dit navn eller jeres begges navne står på fakturaen, skal denne faktura betales. Herefter kan du anmode den anden forælder om at betale halvdelen af fakturaen.

Ift. børn vil de økonomiske forhold typisk være afhængig af hvor mange dage i løbet af 2 uger dine børn er sammen med dig. Hvis I har aftalt en 10/4-ordning hvor du har børnene i 10 dage i løbet af 14 dage, så har du som udgangspunkt ret til børnebidrag. Jo mere dine børn er sammen med dig, jo større bliver beløbet. Det er Familieretshuset der fastsætter størrelsen af bidraget. Familiehuset anvender nogle takstfastsatte tabeller der giver en ret til et bestemt størrelsesbidrag.

Bidragspligt

Bidragspligten fortsætter indtil barnet er 18 år, hvorefter denne kan blive afløst af et uddannelsesbidrag. Bidragets størrelse er afhængig af din tidligere ægtefælles lønindkomst og over tid kan beløbet variere alt afhængig af om din tidligere ægtefælle er arbejdsløs eller får et nyt direktørjob. Det kan derfor være en god ide at få aftalt et fast beløb, så du ikke risikerer pludselig at stå med et mindre rådighedsbeløb.

Hvis du har været gift og har passet børnene derhjemme mens din egen karriere har været sat på standby, kan du også have ret til et ægtefællebidrag. Det er vigtigt at bemærke at et ægtefællebidrag både kan tildeles til mænd og kvinder. Bidragets størrelse og varighed vil bl.a. afhænge af ægteskabets varighed, lønindkomster, uddannelsesmæssige muligheder og mange andre forhold som kan spille ind.

Størrelsen af ægtefællebidraget udregnes typisk ved at se på differencen mellem din månedsløn og din tidligere ægtefælles månedsløn, og herfra tage 1/5 af differencen som bliver til ægtefællebidragets månedlige størrelse. Hvis du tjener 45.000 og din tidligere ægtefælle tjener 20.000 vil bidragets størrelse typisk være 1/5, som er kr. 5.000.

Det skal bemærkes at dette kun er vejledende og der kan være mange årsager til at beløbet fastsættes større eller mindre. Hvis ikke I kan indgå en frivillig aftale, vil det være Familieretshuset der fastsætter størrelsen af beløbet. Forinden kan I få afklaret om der overhovedet skal fastsættes et ægtefællebidrag og varigheden af dette ægtefællebidrag ved at føre sagen i Retten, i forbindelse med afgørelse af skilsmissevilkårene.

For nærmere afklaring af præcis den økonomiske situation du står I ved en skilsmisse, er du velkommen til at kontakte os for nærmere råd og vejledning.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Advokatfirmaet Brix & Burmeister ApS

+ 45 21 95 38 30

kontakt@brix-burm.dk

KONTAKTFORMULAR