Skilsmisse hvem skal flytte?

Skilsmisse hvem skal flytte?

Hvis ikke I kan blive enige om hvem der frivilligt skal flytte væk fra jeres fællesadresse, kan juraen træde til og hjælpe med at afgøre dette problem.

Ejer

Hvis I ejer et hus, lejlighed eller en andelslejlighed, er det første at få klarlagt hvem der står på skødet eller andelsbeviset. Som ægtepar vil I typisk begge stå på skødet eller andelsbeviset, men i nogle situationer vil der kun stå en ægtefælle som ejer. Den ægtefælle der ejer huset, har derfor ret til at blive boende, og det er ikke muligt som ved et lejemål at kunne overtage ejendommen uden at stå på skødet eller andelsbeviset.

Hvis I begge ejer huset, ejer- eller andelslejligheden sammen, skal I få afklaret om en af jer, om I begge eller ingen af jer ønsker at overtage huset og de forpligtelser som følger med. Hvis kun en af jer gerne vil overtage jeres fælles ejendom, er det vigtigt at få tinglyst overdragelsen, så I ikke efterfølgende i al uendelig har et ejerskab sammen. Den der vil overtage, skal også sikre sig at banken accepterer gældsovertagelsen.

Hvis I begge ønsker at overtage ejendommen, og I ikke kan finde en aftale om at sælge, må det afgøres i Retten hvem der skal overtage ejendommen.

Hvis ingen af jer ønsker at overtage ejendommen, er det blot at få aftalt vilkår for salget, og eventuelt hvem der skal blive boende indtil ejendommen, er solgt. Bemærk at den person der bliver boende, skal betale en markedshusleje til den anden part.

Lejer

Hvis I bor til leje skal I først og fremmest finde jeres lejeaftale frem og se på hvem der står på aftalen. Det er udgangspunktet at den person der står på lejeaftalen også har ret til at overtage lejemålet. I særlige situationer kan ens tidligere ægtefælle dog have ret til at overtage lejemålet, selvom han eller hun ikke fremgår på lejeaftalen. Et af de væsentligste kriterier for at kunne benytte sig af denne mulighed er at man er den person der har størst behov for at fortsætte lejemålet samt varigheden af fælles bopæl. Dette sker faktisk ganske ofte at den person der ikke står på lejeaftalen alligevel får ret til at overtage lejemålet til stor forundring af den anden part.

Hvis I begge står på lejeaftalen, vil kriteriet om hvem der har det største behov for at overtage lejemålet også gælde, men vurderingen er ikke lige så streng som når man ikke fremgår af lejeaftalen.

Det kræver ofte en konkret vurdering og der kan være mange forskellige årsager til at den eller anden part har det største behov. Hvis du er i tvivl om du er forpligtet til at fraflytte, er du velkommen til at kontakte os.

Du velkommen til at kontakte os såfremt du har uddybende spørgsmål.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Advokatfirmaet Brix & Burmeister ApS

+ 45 21 95 38 30

kontakt@brix-burm.dk

KONTAKTFORMULAR